Micro Tale #10

Once met two travellers. One spoke of the mighty hills, rocky terrains, blue skies and deep waters. And the other one, of different books. ~ Nila 🌸 Travel as much as you can. As far as you can. As deep as you can. To the corners of the world, to the caverns of your soul….

Micro Tale#6

The ring that bears his name, along with the first ray of sun knelt down and prayed.   Miles away,on the battlefield, A bullet missed its target. ~Nila Lenin   A heartfelt prayer never goes in vain. So will her love for him. A long distance relationship goal indeed.

Micro Tale #4

‘A group of three friends is the best’ Said the tiny void crawling between two of us. ~Nila Even the closest of relationships need a little gap small enough for the scent of love to stick within and large enough for the free minds to roam around. Hence, you, I and the tiny void in…

കാടകം

കുന്നേറിയ കുളിരു കോരി കാട് നനച്ച കാലുകളിൽ,തണുപ്പ് തല തോർത്തിക്കയറുന്നതും നോക്കി,പിച്ചവെച്ചിറങ്ങിയ ഇളംവെയിൽ. ഇന്നലെയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾക്കുംനാളെയുടെ ചൂളംവിളികൾക്കുമിടയിലെ വിടവിനെ കവച്ചു വെച്ച്,നീയും ഞാനുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് നാമെന്ന മിഥ്യയിലേക്ക് വഴുതിയിറങ്ങിയ ഒരു ചെറു നിമിഷത്തിലേക്ക് ചുരുണ്ടുകൂടിയ ലോകം. മാനം നോക്കിയലഞ്ഞ കണ്ണുകൾ. മണ്ണറിഞ്ഞുണർന്ന കാലുകൾ. അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ,കൊടും പച്ചയകവും പുറവുമൊഴുകിപ്പടർന്ന നേരംപൂത്തത് കാടോ നമ്മളോ?..@nilalenin

Micro Tale #1

        ‘A Building Architect’                      The certificate Read.  ‘A budding poet’               Her diary said. ~Nila